کراوات به چه دردی می خورد؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

کراوات مشکی بستن کراوات


گاهی ممکن است اینطور به نظر برسد که کت و شلوار با کراوات کمی قدیمی شده است و ممکن است بخواهید تیپتان را تغییر دهید ولی در اینجا چند دلیل برایتان می آوریم که ممکن است نظرتان را تغییر دهد.

قدمت کراوات

کراوات بیش از جنبه ی زیبایی جنبه ی تاریخی و قدمت و اصالت دارد ، کراوات یک تکه پارچه است ولی همیشه گران بوده و هست.
در طول تاریخ مردان قدرتمند کراوات میزدند و کراوات نمادی از قدرت بود.

کراوات به شما اعتماد به نفس میدهد

اولین چیزی که مردم آن را در شما مشاهده میکنند ظاهر است و دقیقا همان لحظه است که در ذهنشان شمارا یک فرد قوی ، زیبا ، با اعتماد به نفس میبیند یا برعکس.
داشتن یک کراوات به طرز عجیبی باعث میشود که مردم روی شما حساب کنند ، زیرا کراوات را باید هوشمندانه انتخاب کرد ، باید برای انتخاب آن وقت گذاشت باید آن را با کت و شلوار ، کمر بند و جوراب هماهنگ کرد.
وقتی مردم این ها را ببیند متوجه توانایی و هوش شما خواهند شد.

شما حرفه ای هستید !

فرقی ندارد شما بسیار جوان هستید یا مسن ، داشت کراوات به صورت ناخود آگاه این پیام را به همه میدهد که شما حرفه ای هستید ، انقدر همه چیز تحت کنترلتان بوده و هست که فرصت برای انتخاب یک کراوات خوب را هم داشته اید.

خوشتیپ میشوید

کت و شلوار همراه کراوات همیشه شما را خوشتیپ میکند ، وقتی شما با ظاهری آراسته و یک دست کت و شلوار و کراوات وارد مکانی میشوید در واقع برای آن مکان و افراد حاضر در آن مکان ارزش قائل شدید ، شما الکی و برای سر کار گذاشتن بقیه آنجا نیستید ! اینها پیام هایی است به ذهن بقیه منتقل میشود.


منبع:
https://www.ties.com/blog/5-reasons-wearing-a-tie-gets-you-more-respect

..